• Miejska gala Dnia Edukacji Narodowej...

      13 października 2023 roku w 250 rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Miejska gala odbyła się w siedzibie XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja, aby uhonorować osoby pracujące w obszarze edukacji, dyrektorów szkół oraz nauczycieli.

      Podczas tych uroczystości 204 osoby odebrały Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród nagrodzonych znalazło się zacne grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. Nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusza Truskolaskiego otrzymali:

      1. dr Cezary Antoni Wysocki – Dyrektor ZSOiT w Białymstoku,
      2. mgr Anna Targońska – Wicedyrektor ZSOiT w Białymstoku,
      3. mgr Iwona Zając – Wicedyrektor ZSOiT w Białymstoku,
      4. mgr Wojciech Brzuzy – nauczyciel ZSOiT w Białymstoku,
      5. mgr Joanna Silwonik – nauczyciel ZSOiT w Białymstoku,
      6. mgr Marcin Surynowicz - nauczyciel ZSOiT w Białymstoku,
      7. mgr Elżbieta Karpowicz - nauczyciel ZSOiT w Białymstoku.

      Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku to zaszczytne wyróżnienie przyznawane pracownikom oświaty za ich wybitne osiągnięcia, zaangażowanie w pracę z uczniami, rozwój edukacyjny oraz wkład w rozwój lokalnej społeczności i edukacji w Białymstoku.

      Gratulujemy tak szczególnej i ważnej nagrody. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

                                                                                                                    Społeczność
      Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku

     • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole...

      „Mądrość zależy od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli.”

      Sokrates

      13 października  2023 roku społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Nad przygotowaniem uczniów do części artystycznej czuwały wychowawczynie klas pierwszych, których uczniowie dzięki tradycyjnemu ślubowaniu stali się pełnoprawnymi członkami naszej szkoły, przyjmując na siebie obowiązek odpowiedzialnego reprezentowania jej w środowisku lokalnym.​​

      Uroczystość rozpoczęła się oficjalnym wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Jedną z pierwszych osób, które zabrały głos, był Przewodniczący Rady Rodziców przy naszej szkole,  który w krótkim przemówieniu wyraził ogromną wdzięczność rodziców wobec dyrekcji, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły za wszelką pomoc uczniom, za okazywane serce i życzliwość, za wyrozumiałość, cierpliwość. Życzyła, aby nasi nauczyciele nigdy nie stracili pasji i zapału do tego zawodu, bo dzięki temu młodzież naszej szkoły zaczyna budować swoją przyszłość i wytrwale osiąga stawiane jej cele. W podobnym tonie wypowiedział się Samorząd Uczniowski, który także podziękował nauczycielom i kadrze za trud włożony w pracę z uczniami.

      Dyrektor szkoły dr Cezary Antoni Wysocki wygłosił następnie przemówienie, w którym przywołał historię powołania Komisji Edukacji Narodowej, której data powstania (14 października 1773 roku) stała się dniem święta polskiej edukacji. Zwrócił uwagę, że Komisja pełniła wówczas rolę dzisiejszego ministerstwa oświaty. Warto podkreślić, że członkowie tejże Komisji kładli nacisk na to, aby uczeń poszerzał swoje horyzonty, zdobywał wiedzę praktyczną, a nie tylko uczył się na pamięć. W tym roku szkolnym pan Dyrektor w swoim przemówieniu przywołał postać najwybitniejszego filozofa świata  - Sokratesa.   Przywołał jego słynne słowa wypowiedziane do uczniów: Nie mogę nikogo niczego nauczyć. Mogę tylko zmusić ich do myślenia.”.  Podkreślił, że taka jest rola nauczyciela i szkoły. Nie nauczy ucznia jeśli on sam tego chcieć nie będzie.

      Najważniejszą częścią spotkania było  ślubowanie klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego nr 1. Młodzież w strojach galowych z dumną i siłą w głosie powtarzała za panią wicedyrektor słowa ślubowania, którego najistotniejszym elementem była przysięga godnego reprezentowania szkoły, rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych, dbania o mienie szkolne, a przede wszystkim odnoszenie się do wszystkich z godnością i szacunkiem. Pan dyrektor obiecał, że cała kadra zarządzająca, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły pomogą tym uczniom dotrzymać słów złożonego ślubowania.

      Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań  zasłużonym pracownikom naszej szkoły: dyrekcji, paniom z administracji, nauczycielom oraz tym  wszystkim, których praca wpływa na doskonałe funkcjonowanie  placówki, co przyczynia się do tego, że z roku na rok stajemy się coraz lepsi i przychodzi do nas coraz więcej uczniów. Wszystkie  te osoby zostały docenione za swoją pracę atrakcyjnymi nagrodami.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
    • (+48) 85 653 00 73 - sekretariat
     (+48) 85 653 32 15 - księgowość
     (+48) 85 651 37 18 - internat
    • ul. Antoniuk Fabryczny 1
     15-762 Białystok
     Poland
    • www.zsoit.bialystok.pl