• Informacje ogólne

   • KIEROWNICTWO SZKOŁY

    dr Cezary Antoni Wysocki – dyrektor szkoły
    mgr Wioletta Maria Karczewska - wicedyrektor szkoły
    mgr Iwona Zając - wicedyrektor szkoły
    mgr Anna Targońska - kierownik kształcenia praktycznego
     

     Nazwa szkoły

     ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i TECHNICZNYCH

     Adres

     ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok

    Telefon

     sekretariat: (85) 653-00-73
     internat:      (85) 651-37-18, 535-456-559

    E-mail

     zsoit@um.bialystok.pl

     Typy szkół w zespole

     IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
     Klasy:
     mistrzostwa sportowego piłka nożna chłopców
     mistrzostwa sportowego piłka nożna dziewcząt
     mistrzostwa sportowego piłka siatkowa chłopców
     humanistyczno-medialna

     TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 1
     Zawody:
     technik 
    fotografii i multimediów
     technik grafiki i poligrafii cyfrowej
     technik reklamy
     technik realizacji nagrań
     technik realizacji nagłośnień

    Ilość oddziałów

    37

     

    Szkoła oferuje:

     
    1. Internat dla wszystkich zamiejscowych.
    2. Możliwość korzystania z posiłków w stołówce.
    3. Gabinet stomatologiczny.
    4. Zapomogi i stypendia.
    5. 5 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu.
    6. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna, boisko sportowe Orlik i siłownia.
    7. Bogata biblioteka i czytelnia szkolna z dostępem do Internetu.
    8. Możliwość rozwijania zainteresowań:
     • szkolna orkiestra dęta (zespół muzyczny i taneczny z długoletnią tradycją),
     • sekcje sportowe (lekkoatletyka, piłka nożna, futsal, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy),
     • zajęcia w siłowni (zajęcia ogólnorozwojowe prowadzi instruktor),
     • koła zainteresowań (Koło Miłośników Języka Angielskiego, Koło Miłośników Teatru, Szkolne Koła Sportowe, Koło Młodego Przedsiębiorcy, Szkolny Klub Ekologiczny, Szkolne Koło Wolontariatu),
     • zespół redakcyjny gazetki szkolnej.
    9. Rozwijanie zainteresowań przedmiotowych poprzez uczestnictwo w olimpiadach z możliwością uzyskania indeksów na wyższe uczelnie.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • (+48) 85 653 00 73 - sekretariat
    (+48) 85 653 32 15 - księgowość
    (+48) 85 651 37 18 - internat
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1
    15-762 Białystok
    Poland
   • www.zsoit.bialystok.pl