• Orkiestra

   • Autonomiczną formą zajęć pozalekcyjnych i wizytówką szkoły jest orkiestra.

    Powstała w roku 1965. Jej założycielem i pierwszym dyrygentem był Władysław Łomasko. Od roku 1978 do 2022 Franciszek Mocarski, a od 2022 roku do chwili obecnej dyryguje nią Rafał Bronecki. Szkolna orkiestra dęta z dużym powodzeniem koncertuje w Białymstoku, innych miastach Polski i poza granicami kraju, m.in. w Czechach, Niemczech, Holandii, we Włoszech. Dowodem wysokiego poziomu artystycznego szkolnego zespołu są liczne nagrody i wyróżnienia.

    Na przestrzeni 40 lat istnienia i działalności orkiestra brała udział w wielu imprezach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Obsługiwała m.in. doniosłe uroczystości państwowe i kościelne, uroczystości rocznicowe szkół i instytucji, imprezy sportowe.

    Znaczące osiągnięcia: 

    • 1983 r. – Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu – nagroda główna, zaś w 1988 r. i 1991 r. I miejsce za musztrę paradną
    • 1995 r. – Konkurs Orkiestr Dętych w Lubartowie – nagroda publiczności
    • 1998 r. – Europejski Festiwal Orkiestr Dętych „EURO 98” – trzy drugie miejsca
    • 1999 r. – „EURO 99” – trzy pierwsze miejsca
    • 2000 r. – prezentacja w Eindhoven w Holandii
    • 2001 r. – Międzynarodowy Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Kolinie w Republice Czeskiej – medal Prezydenta Festiwalu
    • 2002 r. – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Bösel Euro – 2002” w Niemczech:

    – I miejsce dla dyrygenta w kategorii Młodzieżowych Orkiestr Dętych

    – I miejsce – Puchar Doboszek

    – I miejsce Estrada – Orkiestra

    – I miejsce – Puchar Publiczności

    – II miejsce – Zespół Perkusji

     

    Zobacz wiecej zdjęć


                           

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • (+48) 85 653 00 73 (+48) 85 654 76 25
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok 15-762 Białystok Poland
   • www.zsoit.bialystok.pl