• Zajęcia pozalekcyjne

   • Szkolne Koło Caritas powstało w naszej szkole w roku szkolnym 2000/2001. Początkowo było prowadzone przez katechetki. Od 2012 roku prowadzi je Pani Margeryta Ordowska nauczycielka biologii i informatyki. Koło zrzesza wielu członków, którzy wywodzą się ze społeczności szkolnej. Jedni włączają się w konkretne akcje w zależności od  możliwości czasowych, inny pomagają na okrągło przez cały okres nauki w szkole.

    W ciągu tych lat Szkolne Koło Caritas włączało się w pracę Caritas Polska oraz prowadziło działalność na terenie szkoły. Nasze akcje skierowane są na konkretną pomoc. Trzy razy w roku bierzemy udział w Zbiórkach Żywności organizowanych przez Caritas Polska. We wrześniu jest to akcja pod hasłem „Kromka chleba dla sąsiada”. W grudniu i marcu są to zbiórki pod hasłem „Tak pomagam”, z których zebrana żywność jest przeznaczana na paczki dla osób będących w trudnej sytuacji. Kiedyś były to rodziny wielodzietne, teraz coraz częściej są to osoby starsze, schorowane i samotne, których emerytura nie wystarcza na pokrycie miesięcznych wydatków.

    W okolicach świat organizujemy Kiermasze: Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, na które własnoręcznie wykonujemy ozdoby świąteczne: bombki, stroiki, lampiony oraz rozprowadzamy świece w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zebrane pieniądze przekazujemy na konkretny cel: na budowę pierwszego wiejskiego Hospicjum w Województwie podlaskim,  na operację chorego dziecka pracownika naszej szkoły, na operację chorej dziewczynki ze Szkoły Podstawowej nr 24 po sąsiedzku oraz na paczki uczniom naszej szkoły będącym w trudnej sytuacji materialnej.

    We wrześniu włączamy się w  zbiórkę pieniędzy organizowaną przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia z ramach Dnia Papieskiego, która zbiera fundusze na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin pochodzącym z wiosek i małych miast. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

    Co roku włączamy się w akcję Kilometry Dobra, z której dochód przeznaczony jest na różne działania prowadzone na terenie Białegostoku i okolic. Ostatnio przekazane zostały fundusze na wyposażenie pokoi dla wychowanków z Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA.

    Współpracujemy z: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, Caritas Archidiecezji Białostockiej, z Internatem szkolnym.

    Systematycznie uczestniczymy w szkoleniach Szkolnych Kół Caritas oraz wolontariatu organizowanych przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, Urząd Miejski oraz CEN. Systematycznie organizujemy spotkania wolontariuszy, aby wymieniać się doświadczeniami i spostrzeżeniami oraz podejmować nowe działania.

    Zaangażowanie młodzieży w  działalność charytatywną jest duże i przynosi radość oraz satysfakcję. Powoduje, że czujemy się potrzebni, a jeśli widzimy uśmiech na twarzach ludzi obdarowanych nasza motywacja rośnie. Mamy ciągle energię i pomysły oraz nadzieję, że uda się nam je zrealizować dla dobra wspólnego.

            

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • (+48) 85 653 00 73 (+48) 85 654 76 25
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok 15-762 Białystok Poland
   • www.zsoit.bialystok.pl