• Biblioteka

   • „Czytanie to umiejętność, którą posiada większość, i sztuka, którą uprawia mniejszość."

                                                                                      Julian Barnes

               INFORMACJE OGÓLNE

    Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych jest nowoczesną pracownią, posiadającą samodzielne stanowiska komputerowe, bogate zbiory literatury pięknej oraz z różnych dziedzin wiedzy. Księgozbiór mamy skomputeryzowany w systemie MOL Net+.

    Biblioteka składa się z trzech pomieszczeń: czytelni z kącikiem czytelniczym, wypożyczalni oraz magazynu.

    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek    8.00 - 17.30

    Wtorek             8.00 - 17.30

    Środa                8.00 - 17.30

    Czwartek          8.00 - 17.30

    Piątek               8.00 - 16.30

    Kontakt: 856530073 wew.46
                  biblio.zsoit@gmail.com

    Księgozbiór biblioteki liczy 18227.  Gromadzimy:

    • literaturę piękną (młodzieżową, lektury);
    • literaturę popularnonaukową;
    • książki techniczne zgodne z profilami szkoły;
    • literaturę o tematyce sportowej.

    Prenumerujemy następujące czasopisma:

    • „Tygodnik powszechny”
    • „Charaktery” 

    Czasopisma metodyczne:

    • „Biblioteka w szkole”
    • Głos Pedagogiczny”

    Współpracujemy z:

    • z nauczycielami ZSOiT;
    • Radą Rodziców ZSOiT;
    • Innymi bibliotekarzami;
    • Ośrodkami kultury: Książnicą Podlaską, Biblioteką Pedagogiczną CEN.

    Organizujemy wystawy, konkursy, spotkania z pisarzami i innymi twórcami kultury oraz uczestniczymy w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych organizowanych przez CEN w Białymstoku.

    REGULAMIN BIBLIOTEKI

    1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.
    2. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik winien odkupić. Czytelnik powinien szanować książki i chronić je przed zniszczeniem.
    3. Uczniowie mogą brać udział w imprezach popularyzujących czytelnictwo odbywających się w bibliotece.
    4. Młodzież może uczestniczyć w zorganizowanych przez bibliotekarzy wyjściach do innych bibliotek i instytucji kulturalnych.
    5. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy stosujący się do regulaminu.
    6. Absolwenci rozliczający się z biblioteką powinni uzyskać wpis na karcie obiegowej.

    REGULAMIN CZYTELNI

    1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.                                                           
    2. W czytelni obowiązuje cisza.
    3. Czytelnik może korzystać z księgozbioru i czasopism na miejscu.
    4. W czytelni znajduje się kącik czytelniczy, pierwszeństwo  w korzystaniu mają osoby czytające książki lub czasopisma
    5. Bibliotekarz służy czytelnikowi pomocą i doradztwem.
    6. W czytelni można korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.
    7. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają nauczyciele i uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktycznych i przygotowujący materiały do lekcji.
    8. W czytelni nie wolno oglądać materiałów o przemocy i innych niezgodnych z programem wychowawczym szkoły.

    REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

    1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy przede wszystkim do celów edukacyjnych.
    2. Nie wolno:
     1. instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu;
     2. wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem;
     3. zakłócać pracy innym użytkownikom.
    3. Użytkownik ma obowiązek informować nauczyciela bibliotekarza  o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych;
    4. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • (+48) 85 653 00 73 - sekretariat (+48) 85 653 32 15 - księgowość (+48) 85 651 37 18 - internat
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok Poland
   • www.zsoit.bialystok.pl