• Opłaty

    • Opłaty obiady:

    obiad – 7,71 zł

    - miesięczną kwotę za obiady obliczamy: 7,71 zł x ilość dni żywieniowych

    - wpłat za wyżywienie należy dokonywać bezgotówkowo

    (przelewem, za pośrednictwem poczty, banku, Internetu) na:

    numer konta 60 1240 1154 1111 0010 3578 8516

    płatności należy dokonywać nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca,

    dokonanie wpłaty po terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek.

     

    • Opłaty internat:

    - miesięczna opłata stała za internat – 70 zł

    - dzienna stawka żywieniowa za śniadanie I i II, obiad i kolację – 21,24 zł, w tym:

    a) śniadanie I i II śniadanie – 8,23 zł

    b) obiad – 7,71 zł

    c) kolacja – 5,30 zł

    - miesięczną kwotę opłat obliczamy: 21,24 zł x ilość dni żywieniowych + 70 zł

    - wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać bezgotówkowo

    (przelewem, za pośrednictwem poczty, banku, Internetu) na:

    numer konta 60 1240 1154 1111 0010 3578 8516

    płatności należy dokonywać nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca,

    dokonanie wpłaty po terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • (+48) 85 653 00 73 - sekretariat
    (+48) 85 653 32 15 - księgowość
    (+48) 85 651 37 18 - internat
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1
    15-762 Białystok
    Poland
   • www.zsoit.bialystok.pl