• Erasmus+

    • Niezmiernie miło mi jest poinformować całą społeczność szkolną, że od 01.09.2019. do 31.08.2021. w naszej szkole będzie realizowany, po raz kolejny,  projekt Erasmus+. Temat projektu brzmi: Sprachfamilien sind verwandt. Języki są spokrewnione.

     W projekcie udział biorą szkoły z Hiszpanii, Niemiec i Włoch (dwie szkoły). W ciągu dwóch lat uczniowie ze współpracujących ze sobą szkół spotkają się raz w każdej z placówek. Najbliższy wyjazd podsumowujący pierwszy podprojekt odbędzie się w Hiszpanii pod koniec listopada.

     W wyjazdach projektowych weźmie udział minimum 24 uczniów z naszej szkoły. Listę uczestników ustala się na podstawie opracowanego regulaminu. Jeden uczeń nie może dwukrotnie uczestniczyć w wyjazdach.

     Cele projektu są natury ogólnej: wzrost świadomości  u uczniów o własnym języku, ale także o językach partnerów, wyrobienie u uczniów poczucia jedności europejskiej na podstawie podobieństw językowych. W szczególności chodzi  o nauczenie się i wypróbowanie (łatwych) metod naukowych służących do analizy języków i posiadanie wiedzy o wspólnym europejskim pochodzeniu niektórych elementów semantycznych. Uczniowie powinni zająć  się pracą nad fragmentami obcojęzycznych tekstów. A przy tym będą mieli możliwość komunikowania się między sobą w obcym języku, po to, ażeby wiedzę teoretyczną przełożyć na efekt końcowy.

     Pierwszy podprojekt związany jest z językami romańskimi. Zadaniem uczniów będzie analiza tekstów religijnych, prawniczych, politycznych, wyszukiwanie napisów w języku łacińskim, nawiązanie współpracy z odpowiednimi instytucjami. Gotowy produkt w formie prezentacji będzie przedstawiany w szkole hiszpańskiej w języku angielskim. Koordynatorem tego podprojektu jest p. Joanna Silwonik.

     Pod koniec marca z kolei nasza szkoła będzie gościć uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół.

      

     Szkolny koordynator projektu Erasmus+: Wioletta Maria Karczewska

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • (+48) 85 653 00 73 (+48) 85 654 76 25
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok 15-762 Białystok Poland
   • www.zsoit.bialystok.pl