• Historia szkoły   • „Z biegiem lat, z biegiem dni”
    -kilka uwag na temat posesji przy Antoniuku Fabrycznym 1

     

         „Kiedy w czerwcu 1955 roku przeprowadzano rekrutację uczniów do klasy I Technikum Melioracji Wodnych, nikt nie przypuszczał, że szkoła przetrwa dłużej niż kilka lat. Sądzono, że podzieli los swoich poprzedniczek, czyli zostanie zlikwidowana lub przeniesiona do innej miejscowości”. Tak w 1975 roku zaczynał się biuletyn upamiętniający XX-lecie szkoły. Zmienność charakterystyczna jest dla tej placówki do dnia dzisiejszego. Wszak nie ma już od dawana Technikum Melioracji, a obecnie przy Antoniuku Fabrycznym 1 znajdują się IX Liceum Ogólnokształcące (wywodzące się z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych) oraz X Liceum Ogólnokształcące.

     

         Pierwsza szkoła przy posesji Antoniuk Fabryczny powstała przed II wojną światowa. Była nią Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa, kształcąca w zawodach ślusarz i stolarz. Posiadała własne warsztaty, które komercyjnie produkowały różne artykuły i przynosiły konkretny dochód. Pierwszym dyrektorem był inż. Stanisław Bichof, który dbał również o rozwój kulturalny swoich wychowanków. Wraz z Józefem Rejszelem założył orkiestrę dętą, czym zainicjował tradycję, z której szkoła jest znana do dziś. Działalność Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej została przerwana przez wojnę. Władze radzieckie utrzymały wprawdzie model kształcenia, ale wprowadziły rusyfikację. Niemcy zaś przyjęli warsztaty na potrzeby wojska.

     

         Po zakończeniu działań frontowych władze białostockiego kuratorium nie miały konkretnych planów co do terenów przy Antoniuku. Najpierw utworzono tu Państwowe Gimnazjum Ogrodnicze (przeniesione do Iławy), później Technikum Mechanizacji Rolnictwa (przeniesione do Supraśla). Dopiero w 1955 roku powstało tu Technikum Melioracji Wodnych, które trwale wpisało się w historię białostockiej oświaty.

         Rozwój szkoły tak pod względem edukacyjnym jak i w zakresie infrastruktury był możliwy dzięki zaangażowaniu, umiejętności i determinacji kadry kierowniczej placówki. Funkcję Dyrektora Szkoły od 1955 roku pełnili: Aleksander Wasilewski, Łucja Demianiuk, Mikołaj Iliaszuk, Szczepan Kalinowski, Stanisław Kotowski, Henryk Gogol, a obecnie stanowisko to piastuje Beata Zadykowicz.

     

         Priorytetem szkoły było zawsze dobro ucznia, jego rzetelne wykształcenie i wyposażenie w umiejętności niezbędne do dalszej edukacji albo podjęcia pracy zawodowej. Zawsze starano się dostosować profil kształcenia do wymagań rynku pracy oraz oczekiwań młodzieży. Dlatego też w 1992 roku powołano, w miejsce Technikum Melioracji Wodnych, Technikum Inżynierii Środowiska, a także Liceum Ekonomiczne. W 1991 roku zostało utworzone IX Liceum Ogólnokształcące. Kolejnym etapem reorganizacji placówki przy Antoniuku Fabrycznym 1 było utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Powstał on z połączenia IX Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Inżynierii Środowiska oraz Zespołu Szkół Włókienniczych.

     

         Pracownicy naszej szkoły zawsze dążyli do wysokiego poziomu kształcenia. Szkołę opuściło wielu świetnych fachowców z zakresu melioracji i inżynierii środowiska. Wielu absolwentów kontynuowało naukę WSGW w Warszawie. Kroniki szkolne obfitują w wiele wspomnień z praktyk zawodowych, które ilustrują klimat ówczesnej, jakże specyficznej epoki.

     

         Technikum Melioracji Wodnych, jako szkoła podlegająca resortowi rolnictwa, od początku istnienia współpracowało z LZS. Zaowocowało to rozwojem szeroko rozumianej kultury fizycznej. W szkole działało piętnaście sekcji sportowych takich jak m.in. lekka atletyka, koszykówka, piłka ręczna, zapasy, łucznictwo, tenis stołowy, piłka nożna. Efektem ciężkiej pracy nauczycieli, trenerów, a przede wszystkim uczniów były osiągnięcia na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. Absolwenci szkoły mieli również zaszczyt reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej.

     

         Szczególnie ważna w historii IX Liceum Ogólnokształcącego jest współpraca z Jagiellonią i PZPN. Efektem wspólnych działań było utworzenie klas sportowych o profilu piłkarskim. Absolwentami tychże klas są: Grzegorz Sandomierski (powołany do kadry narodowej na Euro 2012), Michał Fidziukiewicz, Mariusz Gogol, Tomasz Porębski, Adam Dżwigała. Mamy nadzieję, że wspólna praca szkoły i kadry trenerskiej zaowocuje dalszymi sukcesami.

       

         Nierozerwalnie z historią szkoły związana jest orkiestra dęta. Została utworzona jeszcze przed II wojną światową. Reaktywowano ją w 1967 roku. Dyrygentem został Władysław Łomasko. Stworzył on zespół, którego znakiem rozpoznawczym były zielone liry.  

     

         Od 1978 roku nauczycielem muzyki, a później kolejnym kapelmistrzem został Franciszek Mocarski. Dyryguje on orkiestrą do dnia dzisiejszego. Zmienił się jednak jej charakter. Obecnie jest ona orkiestrą miejską, a jej symbolem jest czerwień białostockiej Pogoni.

       

         Mimo licznych reorganizacji placówek oświatowych przy Antoniuku Fabrycznym 1, widoczna jest logiczna ciągłość oraz dążenie do kontynuowania tradycji poprzedników oraz szacunek wobec ich dorobku. Elementem spinającym poszczególne jednostki zawsze byli nauczyciele oraz dyrektorzy .Ponad sześćdziesięcioletnia historia jest wynikiem ich pracy, ogromnej determinacji oraz poczucia służby wobec uczniów i ich rodziców. Mamy nadzieję, że będziemy mogli ową misję kontynuować w następnych dziesięcioleciach, wykorzystując wszystkie możliwości do zachęcenia naszych wychowanków do rzetelnej pracy.

     

       

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • (+48) 85 653 00 73 - sekretariat
    (+48) 85 653 32 15 - księgowość
    (+48) 85 651 37 18 - internat
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1
    15-762 Białystok
    Poland
   • www.zsoit.bialystok.pl