• Spotkanie przedstawicieli Rodziców

      W dniu 20 września 2023r. (Liceum Ogólnokształcące) oraz 21 września 2023r. (Technikum Zawodowe Nr 1) przedstawiciele Rodziców poszczególnych klas spotkali się, aby wybrać Prezydium Rady Rodziców, która w roku szkolnym 2023/2024 będzie działać przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.

      Podjęto uchwały w sprawach:

      1. Powołania składu Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
      w Białymstoku na rok szkolny 2023/2024.

      2. Zaopiniowania Programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku na rok szkolny 2023/2024.

      3. Uchwalenia wysokości dobrowolnej składki na fundusz zarządzany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku w roku szkolnym 2023/2024.

      4. Zaopiniowanie i podjęcie uchwały o nadaniu IX Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku Imienia Generała Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego.

      Protokół z posiedzenia Rady Rodziców ZSOiT Białystok oraz stosowne uchwały z tego posiedzenia w zakładce dla uczniów/Rada Rodziców.

                                                                                                              Dyrektor ZSOiT Białystok

                                                                                                              dr Cezary Antoni Wysocki

      Rada_Rodzicow_-_Sklad_osobowy_2023-2024.pdf

      Uchwala_Nr_1_(RR_-_ZSOiT_B-stok)_2023-2024.pdf

      Uchwala_Nr_3_(RR_-_ZSOiT_B-stok)_2023-2024.pdf

     • Serdecznie gratulujemy naszym nauczycielom tegorocznych awansów zawodowych!

      Z dumą ogłaszamy, iż najwyższy stopień awansu zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku zdobyli p. Małgorzata Tomecka, p. Krzysztof Zalewski, p. Artur Dakowicz oraz ks. Piotr Omelczuk. Jesteśmy przekonani, że to nie koniec Waszych zawodowych sukcesów!!!

      7 września był szczególnym dniem dla nauczycieli, którzy w budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 złożyli uroczyste ślubowanie przy nadaniu im stopnia nauczyciela mianowanego. Do zacnego grona 210 osób należą p. Sylwia Zakrzewska, p. Marcin Augustynowicz, p. Mariusz Lisowski i p. Bartłomiej Maciuszko.

      Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nasza koleżanka i koledzy złożyli ślubowanie, według którego mają dążyć do pełni rozwoju osobowości własnej i ucznia. W związku z powyższym życzymy Wam dużo optymizmu, radości i wytrwałości w zdobyciu kolejnego awansu zawodowego, bo „kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych”.

      Gratulujemy i czekamy na dyplomowanie

      Dyrekcja z całą społecznością ZSOiT

     • Narodowe czytanie 2023

      W tym roku szkolnym po raz kolejny społeczność naszej szkoły włączyła się w akcję społeczną propagującą znajomość literatury narodowej.

      Rok 2023 to już 12 odsłona tej ogólnopolskiej akcji, której celem jest propagowanie literatury w szeroko rozumianym  życiu społecznym.
      9 września w całej Polsce czytano fragmenty jednego z najważniejszych utworów literatury polskiej – Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Powieść podejmuje tematykę Powstania Styczniowego, którego 160 – lecie jest właśnie w tym roku obchodzone.

      Z zaciekawieniem słuchaliśmy o losach rodziny Korczyńskich i Bohatyrowiczów.  Zachwycaliśmy się wspólnie opisami przyrody, których w powieści nie brakuje. Niech słowa Anzelma Bohatyrowicza staną się dla nas mottem dnia codziennego:
      „ – Szczęście wywyższa, szczęście poniża, wszystko na świecie czasowe i przemijające... każda rzecz by woda przepływa, by liść na drzewie żółknie i gnije...” 

      Narodowe czytanie trwało tylko jeden dzień, ale pozwoliło odkryć na nowo dawno minioną epokę. Przyczyniło się również do naszej integracji. 
       

     • Wywiad z Panem Krzysztofem Truskolaskim - Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

      W dniu 7 września 2023 roku uczennice ZSOiT w Białymstoku (Maja Jakubowska oraz Aniela Otola z klasy 2E LO) pod opieką pani Ewy Kalinowskiej oraz pana Marcina Surynowicza miały niezwykłą możliwość przeprowadzenia wywiadu z Panem Krzysztofem Truskolaskim - Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.​​​​​​​

      Podczas rozmowy poznaliśmy niesamowite aspekty pracy posła. Jako społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku podziękowaliśmy za zaangażowanie w życie naszej szkoły. Mamy tu na myśli wstawiennictwo oraz ciągłe interpelacje w sprawie odzyskania sal MODM. Ta dodatkowa powierzchnia wpłynie na komfort nauki naszych uczniów i pracy nauczycieli.

      Dokonanie NIEMOŻLIWEGO okazało się MOŻLIWE dzięki Panu Krzysztofowi Truskolaskiemu.

      Stokrotne DZIĘKUJEMY!!!  Społeczność ZSOiT w Białymstoku.

     • Dzień otwarty w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

      ​​​​​​W piątek 08 września Komendę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odwiedzili uczniowie klas IVA, IVB i IVC LO.​​

      Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się jak wygląda i na czym polega służba w Straży Granicznej. Młodzieży przedstawiono zadania, specyfikę i charakter służby. Funkcjonariusze odpowiadali na liczne pytania dotyczące naboru do Straży Granicznej m.in. wymogów jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się do służby oraz całej procedury kwalifikacyjnej. Młodzi ludzie dowiedzieli się o możliwościach rozwoju i kariery zawodowej w Straży Granicznej.

      Ponadto w trakcie zorganizowanego wydarzenia zaprezentowany został między innymi sprzęt oraz elementy wyposażenia, które funkcjonariusze wykorzystują w codziennej służbie. Można było zwiedzić Salę Tradycji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie zebrane są eksponaty związane z historią formacji granicznych. Największą atrakcją okazał się pokaz tresury psa służbowego oraz pokaz dynamiczny w wykonaniu funkcjonariuszy z Wydziału Zabezpieczenia Działań. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Biura Lotnictwa Straży Granicznej wraz ze statkiem powietrznym.

      Osoby, które zdecydują się zasilić szeregi Straży Granicznej będą mogły spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi, jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, kontrolerzy ruchu granicznego, pirotechnicy czy przewodnicy psów służbowych. Mają możliwość udziału w misjach międzynarodowych organizowanych w ramach umów bilateralnych z innymi krajami lub przez Agencję Frontex.  

      Przypominamy, że w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej prowadzimy ciągły nabór do służby. Przydatne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce Nabór do służby.

      https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/56600,Dzien-otwarty-w-Podlaskim-Oddziale-Strazy-Granicznej.html

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

      4 września 2023 roku społeczność naszej szkoły uroczystymi apelami rozpoczęła nowy rok szkolny. Na uroczystości, którą zainaugurował  pan dyrektor dr Cezary Antoni Wysocki obecni byli: uczniowie ,rodzice,  nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji.

      Po raz kolejny szczególnie przywitał w murach naszej szkoły uczniów klas pierwszych zapewniając, że w każdej sytuacji mogą liczyć na pomoc nauczycieli, pracowników i starszych kolegów. Poinformował o tym, że  czas rozpoczęcia i zakończenia lekcji wyznacza muzyka, która zastąpiła  tradycyjny dzwonek.

      Dr Cezary Antoni Wysocki wspomniał również o słowach widniejących na budynku placówki: TU ZACZYNA SIĘ TWOJA PRZYSZŁOŚĆ. W ten sposób podkreślił ważną rolę szkoły: możliwość  zdobywania wiedzy i rozwijania pasji, co pozwala  młodym ludziom już dziś myśleć o swoich planach na dorosłe życie.

      Uroczysty apel podsumował słowami Adama Asnyka:

       

      Każda epoka ma swe własne cele

      I zapomina o wczorajszych snach:

      Nieście więc wiedzy pochodnię na czele

      I nowy udział bierzcie w wieków dziele -

      Przyszłości podnoście gmach!”

       

      Te słowa idealnie oddają misję szkoły i jej stosunek do młodzieży: w dużej mierze od naszych uczniów zależy nasza przyszłość.

      Wszystkim życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym!!!

     • Wyróżnienie „Diligentiae – za pilność” dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły

      To wyróżnienie w formie medalu okolicznościowego oraz certyfikatu przyznawane jest przez Prezydenta  Miasta Białegostoku od roku 2004.            

      Po raz kolejny również nasi uczniowie i ich nauczyciele otrzymali to wyróżnienie z rąk pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego.  W tym roku na uroczystej gali zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 49 nagrodę odebrały:

      - pani Monika Iwanowska wraz z uczniem klasy 2c LO  Juliuszem B. Ostrowskim

      - pani Małgorzata Chilińska  wraz z uczniem klasy 4d TZ  Damianem Kossowskim.

      Pan Prezydent po raz kolejny podkreślił, iż medal ten jest symbolem etosu uczciwej i rzetelnej pracy, dążenia do zdobywania wiedzy i rozwoju.

      Gratulujemy nagrodzonym życząc jednocześnie wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów!!!

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
    • (+48) 85 653 00 73 - sekretariat
     (+48) 85 653 32 15 - księgowość
     (+48) 85 651 37 18 - internat
    • ul. Antoniuk Fabryczny 1
     15-762 Białystok
     Poland
    • www.zsoit.bialystok.pl